T’s & C’s

Frans de Klerk Onafhanklike Tegniese Ontleders

Termes en Voorwaardes

Die volgende termes en voorwaardes is van toepassing op die gebruik van die onafhanklike tegniese ontleder, Frans de Klerk en assosiate se webwerf, www.fransdeklerk.com.

Met gebruik van die webwerf (www.fransdeklerk.com) word geag dat u ingestem het, om te voldoen aan hierdie termes en voorwaardes en word die gebruiker hierdeur daaraan verbind.

Deur aanhoudende gebruik van die webwerf word daar erken en aanvaar dat die gebruiker bewus is, en onderhewig sal wees aan die termes en voorwaardes van die genoemde webwerf.

Definisies

"Webwerf" verwys na die webtuiste wat tans gebruik word insluitend enige sub - domeine van genoemde webtuiste, tensy dit deur die sub - domeine uitgesluit word.

“Inhoud" verwys na enige teks, beeld, klank, videos, alle sagteware, die data samestellings insluitend enige vorm van inligting wat verskyn of deel uitmaak van die genoemde webwerf.

"Jy/ U/ jou" is die gebruiker en/of enige persoon wat die webtuiste gebruik en nie in diens is van die onafhanklike tegniese analis, Frans de Klerk is nie.
"Nuusbrief diens(te)" verwys na die daaglikse Kers van die Dag, Spekulasie Flits of die weeklikse Nuusbrief wat uitgestuur word, deur Frans de Klerk en assosiate.

Intellektuele Eiendom

Alle inligting of inhoud aangewys op genoemde webtuiste is uitsluitlik die eiendom van Frans de Klerk en assosiate.

U erken en aanvaar dat alle kopiereg, intellektuele eiendom en handelsmerke berus by Frans de Klerk en assosiate.

Daar word ook ingestem om nie enige kopieë en/of publikasie wat vertoon op die webwerf, te versprei of aan te stuur sonder die uitdruklike en uitsluitlike skriftelike toestemming van Frans de Klerk, die onafhanklike tegniese analis, homself nie.

Enige persoon en/of gebruiker wat hieraan homself skuldig maak sal wetlik vervolg word en is skuldig aan 'n misdryf.

Voorbehoud

Geen gedeelte in hierdie webtuiste moet gesien word as finansiële advies nie. Dit word beklemtoon dat die dokumente saamgestel word deur tegniese ontleding en slegs ‘n tegniese opinie is.

Frans de Klerk Onafhanklike Tegniese Ontleder en assosiate aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige besluite wat geneem is deur uself of enige party wat namens u sou optree nie.

Die uiteindelike doel van die webtuiste en die diens is uitsluitlik vir opleiding doeleindes.

Die inligting vervat in enige van die skrywes is nie finansiële advies, beleggings advies, handels advies of enige ander raad nie. Dit is bloot die skrywers se tegniese opinie gebaseer op tegniese ontleding. Moenie huiwer om ons te kontak indien enige begrippe onduidelik is nie.

Geen gedeelte van die webtuiste maak n kontraktuele verbinding tussen Frans de Klerk en assosiate en die gebruiker daarvan uit nie.

Skakel na ander webtuistes

In die webtuiste, word daar verwys na ander webtuistes.

Tensy nie uitdruklik aangetoon word, is hierdie webtuistes nie onder die beheer van Frans de Klerk of enige van sy assosiate nie.

Daar word geen regstreekse en onregstreekse verantwoordelikheid vir die inhoud van sulke webtuistes aanvaar en ons ontken enige aanspreeklikheid daarvan.

Dit word ook onder u aandag gebring dat sou u die inhoud van die ander webwerwe gebruik, dit op u eie risiko gedoen sou word.

Skakel na die webtuiste

U mag onder geen omstandighede 'n skakel plaas na hierdie webwerf op enige ander webtuiste of op enige ander fisiese of digitale media sonder weereens, die uitsluitlike skriftelike toestemming van Frans de Klerk, homself nie.

Gebruik van die webtuiste

Met die aanhoudende of voorsetlike gebruik van die webtuiste waarborg u dat enige inligting wat gestuur is aan Frans de Klerk, of enige van sy assosiate akkuraat en korrek is.

Die termes en voorwaaardes is van toepassing op u wat as individu die webwerf gebruik, en nie in die loop van u werk of wat optree namens ‘n werkgewer nie, maar is persoonlik op u as individu van toepassing.

Indien u die webwerf sou gebruik en optree namens u werkgewer vir sake-doeleindes, erken u dat die gebruik van die webwerf, u werkgewer of enige individu waarvoor u optree, verbind word in sulke omstandighede.

Privaatheid

Tydens die gebruik van die webwerf mag ons beperkte inligting van u versamel.
Die veiligheid van u persoonlike inligting is belangrik vir ons, maar onthou dat geen metode van transmissie oor die internet, of metode van elektroniese bewaring, 100% veilig is nie. Ons streef daarna om op ‘n kommersieël aanvaarbare wyse u persoonlike inligting te beskerm, maar ons kan dit nie met sekerheid waarborg nie.

Ons sal slegs inligting versamel, wat self van u aan ons voorsien of deurgegee is. U persoonlike informasie sal nie aan derde partye bekend gemaak word nie en die informasie sal slegs gebruik word om die webwerf of om ons dienste te verbeter.

U kan enige van u inligting korrigeer of verander, enige tyd deur die inligting te stuur aan fdk@telkomsa.net of admin@fransdeklerk.com