[:en]Discovery is a financial services group company. They are known as the company who makes people healthier as they reward a healthy lifestyle so that individuals can benefit from their medical aid, investments, insurance and retirement portfolio’s. Their interim results for the 6 months ending December 2017 reported a 19% rise in profit from operations for the group. Discovery health reported a 12% rise in operating profit and Discovery card business revenue increased by 7%.

Frans & Christelle[:AF]Discovery is 'n finansiële dienste groep maatskappy. Hulle staan bekend as die maatskappy wat mense gesonder maak omdat hulle 'n gesonde lewenstyl beloon, sodat individue kan baat vind by hul mediese fonds, beleggings, versekerings- en aftreeportefeuljes. Hul tussentydse resultate vir die 6 maande geëindig Desember 2017 het 'n toename van 19% in die wins uit bedrywighede vir die groep gerapporteer. Discovery Health het 'n styging van 12% in bedryfswins gerapporteer en Discovery-kaart se besigheidsinkomste het met 7% gestyg.

Frans & Christelle[:]