[:en]

Nedbank is the fifth largest bank in South Africa according to market capitalization (R44bn). Their financial results for the period ending December 2019 reported the following: headline earnings down 7.3%, revenue up 2.5% and net asset value per share increased by 3.7%.

Frans & Christelle[:AF]

Nedbank is volgens markkapitalisasie (R44 miljard) die vyfde grootste bank in Suid-Afrika. Hul finansiële resultate vir die periode geëindig Desember 2019, het die volgende berig: wesensverdienste het met 7,3% gedaal, omset met 2,5% hoër en netto batewaarde per aandeel het met 3,7% gestyg.

Frans & Christelle[:]