[:en]Kaap Agri had its origins when a few farmers in the Swartland decided to jointly buy guano (bird manure) to use as fertilizer. They currently have more than 200 operating points that stretch over 95 towns. 5% of Kaap Agri shares have been issued to the Kaap Agri Employee and Farmworker Trust. The income beneficiaries are farm workers and employees, their families, and local communities. The Kaap Agri Academy in Porterville was established in 2008. It started off with a development programme for emerging farmers. This course, which is accredited by die AgriSETA, is annually attended by approximately 25 emerging farmers who are selected from more than 100 applications.  All the individuals attending the course have access to land and are already involved in farming. They reported their  6 months financial results for the period ending March 2018 as a 5.4% rise in revenue and their interim dividend increased by 8.8%. The group’s gross margin increased by 0.6% to 17.3%.

Let us know if there are any questions.

Frans & Christelle de Klerk[:AF]Kaap Agri het sy oorsprong gehad toe 'n paar boere in die Swartland besluit het om gesamentlik Guano (voëlmis) te koop en om as kunsmis te gebruik. Hulle het tans meer as 200 bedryfspunte in meer as 95 dorpe. 5% van Kaap Agri-aandele is uitgereik aan die Kaap Agri Werknemer en Farmworker Trust. Die inkomste begunstigdes is plaaswerkers en werknemers, hul gesinne en plaaslike gemeenskappe. Die Kaap Agri Akademie in Porterville is in 2008 gestig. Dit het begin met 'n ontwikkelingsprogram vir opkomende boere. Hierdie kursus, wat deur AgriSETA geakkrediteer word, word jaarliks bygewoon deur ongeveer 25 opkomende boere wat uit meer as 100 aansoeke gekies word. Al die individue wat die kursus bywoon, het toegang tot grond en is reeds betrokke by boerdery. Hulle het hul 6 maande finansiële resultate vir die tydperk geëindig Maart 2018 gerapporteer met 'n 5,4% toename in inkomste en hul tussentydse dividend het met 8,8% gestyg. Die groep se bruto marge het met 0,6% gestyg na 17,3%.

Laat weet indien daar enige vrae is.

Frans & Christelle de Klerk

 

 [:]