[:en]Quilter asset managers has been listed after the unbundling of the wealth division of Old Mutual.  Managing over £100 billion of investments on behalf of over 900,000 customers, they operate in one of the largest wealth markets in the world. Their financial results for the period ending June 2018 reported a 2% increase in assets under management. Profit before tax increased by 16%.

·         The share is nicely oversold on the stochastic indicator which makes the probability of a bounce to the upside more likely.

·         The first sign of strength will only be visible above line A (R23-26) below R22-75 we can assume that the momentum to the bottom will continue.

·         The second confirmation of strength will be visible above line B (R24-52).

·         There is a window waiting between R23-26 and R23-40.

·         The “every cloud has a silver lining” candle (possibly positive) implies that investors have started to accumulate despite the selloff of the past 6 weeks.

·         For traders – Buy or consider a long above line A (R23-26) but use R22-75 as stop loss to protect capital. The possible targets towards the top are: R23-26 (opening of window), R23-40 (closing of window), R23-87, R24-06, R24-25, R24-52 and R24-86.

·         For medium to long term investors – The momentum to the bottom is still clearly in place on the weekly graph. Sit on your hands.

·         Note – There are currently lot of uncertainty around Brexit but as they manage to resolve the matter, investors sentiment will increase again which might support Quilter.

Don't hesitate to contact us should you have any questions.

 [:AF]Quilter batebestuurders is genoteer toe die welvaart been van Old Mututal ontbondel het. Hulle bestuur meer as £100 miljard van beleggings namens meer as 900 000 kliënte, en bedryf een van die grootste “rykdom” markte in die wêreld. Hul finansiële resultate vir die tydperk geëindig Junie 2018 het 'n toename van 2% in bates onder bestuur gerapporteer. Wins voor belasting het met 16% gestyg.

·         Die aandeel is oorverkoop op die stogastiese aanwyser wat die waarskynlikheid van 'n herstel lopie ‘n groter moontlikheid maak.

·         Die eerste teken van tegniese momentum sal slegs sigbaar wees bo lyn A (R23-26) en onder R22-75 kan ons aanvaar dat die momentum na onder sal voortduur.

·         Die tweede bevestiging van verdere opwaartse momentum sal sigbaar wees bo lyn B (R24-52).

·         Daar is 'n venster wat wag tussen R23-26 en R23-40.

·         Die “elke donkerwolk het ‘n silwer randtjie” kers (moontlik positief) gee die idee dat beleggers nader staan nadat die aandeel die afgelope 6 weke erg onder druk was.

·         Vir spekulante - Koop of oorweeg 'n lank bo lyn A (R23-26), maar gebruik R22-75 as keerverlies om kapitaal te beskerm. Die moontlike teikens na bo is: R23-26 (opening van venster), R23-40 (sluit van venster), R23-87, R24-06, R24-25, R24-52 en R24-86.

·         Vir medium tot langtermyn beleggers - Die momentum na onder is steeds duidelik op die weeklikse grafiek sigbaar. Sit vir eers op jou hande.

Nota – baie onsekerheid bestaan rondom Brexit, maar as daar meer duidelikheid in tyd kom, kan beleggersvertroue weer herstel word, wat Quilter kan help.  

Frans en Christelle de Klerk is onafhanklike tegniese ontleders en Christelle is ‘n ook ‘n gerigestreerde makelaar: www.fransdeklerk.com, www.chris-tell.comTwitter naam: TraderFrans[:]