[:en]Remgro is an investment holding company, with a diverse investment portfolio in more than 30 companies. They have a 44.6% interest in Medi-Clinic, a 28.2% interest in RMB Holdings, 25.8% in Unilever, 50% in Air Products and 32.3% in eMedia just to mention a few. Their latest interim results for the period ending December 2017 reported a 10.4% decline in headline earnings and their intrinsic net asset value was reported as R265-84.

Feel free to ask questions.

Frans & Christelle[:AF]Remgro is 'n beleggingsbeheermaatskappy, met 'n uiteenlopende beleggingsportefeulje in meer as 30 maatskappye. Hulle het 'n belang van 44,6% in Medi-Clinic, 'n belang van 28,2% in RMB Holdings, 25,8% in Unilever, 50% in Air Products en 32.3% in eMedia, net om 'n paar te noem. Hul jongste tussentydse resultate vir die tydperk geëindig Desember 2017 het 'n daling van 10,4% in wesensverdienste gerapporteer en hul intrinsieke netto batewaarde is as R265-84 gerapporteer.

Laat weet indien daar enige vrae is.

Frans & Christelle[:]