[:en]Royal Bafokeng Holdings (RBH) is an African community investment company which, together with its sole shareholder, the Royal Bafokeng Nation Development Trust (RBNDT), is entrusted with the unique responsibility of preserving and growing the financial capital of the Royal Bafokeng Nation (RBN) and ensuring its long-term future. RBH manages a portfolio with a net asset value of approximately R32 billion (as at December 2017) consisting of listed and unlisted assets in a diverse range of sectors, including infrastructure, property, financial services, telecoms, resources and industrials, located in diverse geographies. Their annual results for the year ending 31 December 2017 have reported a 9.4% increase in tonnes mined and they have managed to improve their EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) by 16.4%.

Don't hesitate to ask if anything is unclear.

Kind regards

Frans & Christelle[:AF]

Royal Bafokeng Holdings (RBH) is 'n Afrika-beleggingsmaatskappy wat saam met sy enigste aandeelhouer, die Royal Bafokeng Nation Development Trust (RBNDT), die unieke verantwoordelikheid het om die finansiële kapitaal van die Royal Bafokeng Nation (RBN) te behou, te groei en sy langtermyn toekoms te verseker. RBH bestuur 'n portefeulje met 'n netto batewaarde van ongeveer R32 miljard (teen Desember 2017) wat bestaan uit genoteerde en ongenoteerde bates in 'n verskeidenheid van sektore, insluitende infrastruktuur, eiendomsdienste, finansiële dienste, telekommunikasie, hulpbronne en nywerhede, wat in diverse geografies gebiede geleë is. Hul jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Desember 2017 het 'n toename van 9,4% in ton gemyn gerapporteer, en hulle het daarin geslaag om hul EBITDA (verdienste voor rente, belasting, waardevermindering en amortisasie) met 16,4% te verbeter.

Laat weet indien daar enige vrae is.

Frans de Klerk

 

 

 [:]