[:en]Steinhoff continues to make news headlines with the amount of irregularities and fraudulent activities. Earlier this week it was reported that Steinhoff bought forest plantations in 2001 that were linked to executives and sold them three years later to the retailer for more than five times their original value. The forestry deal is similar to car dealership transactions Steinhoff carried out in 2007 where it bought properties from companies linked to Markus Jooste at a multiple of their initial value.

Don't hesitate to ask if anything is unclear.

Kind regards

Frans & Christelle[:AF]Steinhoff haal voortdurend die nuusopskrifte met die hoeveelheid onreëlmatighede en bedrieglike aktiwiteite wat in die maatskappy ontbloot word. Vroeër hierdie week is daar berig dat Steinhoff in 2001 bosplantasies gekoop het wat aan uitvoerende hoofde gekoppel is en drie jaar later verkoop is vir meer as vyf keer hul oorspronklike waarde. Die “bosbou” ooreenkoms is soortgelyk aan die motorhandelstransaksies wat Steinhoff in 2007 uitgevoer het, waar eiendomme van maatskappye wat aan Markus Jooste gekoppel is, teen 'n veelvoud van hul aanvanklike waarde gekoop het.

Laat weet indien daar enige vrae is.

Frans & Christelle de Klerk[:]