[:en]Over time and through many mergers and takeovers, today the SPAR Group Ltd operates 6 distribution centres and 1 “Build-It” distribution centre, supplying goods and services to over 1 000 SPAR stores across Southern Africa. SPAR International is present in 48 countries with 242 distribution centres and serving 13.5 million customers per day. Their latest financial results for the six months ending March 2018 reported a 5.3% increase in revenue and a 13.8% increase in headline earnings per share.

·         A possible double bottom (positive) will be confirmed above line A (R177-30). The target of the formation should it play out is R188-40.

·         Below R166-30 we can assume that the momentum to the bottom will continue again.

·         The 9 day moving average (green line) has started to turn around and only when the 9 day moving average breaks upwards through the 26 day moving average will it confirm the optimism.

·         The MACD has broken positive which confirms the possible optimism for more upside.

·         For traders – Buy and consider a long above line A (R177-30) but use R166-30 as stop loss to protect capital. The possible targets towards the top are: R179-94, R181-56, R182-87, R184-18, R186-04 and R188-40.

·         For medium to long term investors – The share is nicely oversold on the weekly graph and technically the first sign of strength will be visible above R177-60 on a weekly close and below R166-19 we can assume that the momentum to the bottom will continue again.

Don't hesitate to ask if anything is unclear.

Frans & Christelle[:AF]Met verloop van tyd en deur baie samesmeltings en oornames bedryf die SPAR Groep 6 verspreidingsentrums en 1 "Build-It" verspreidingsentrum, wat goedere en dienste lewer aan meer as 1 000 SPAR winkels in Suider-Afrika. SPAR International word verteenwoordig in 48 lande met 242 verspreidingsentrums en bedien 13,5 miljoen kliënte per dag. Hul jongste finansiële resultate vir die ses maande wat in Maart 2018 eindig, het 'n toename van 5,3% in inkomste en 'n 13,8% toename in wesensverdienste per aandeel gerapporteer.

·         'n Moontlike dubbellaagte (positief) sal bo lyn A (R177-30) bevestig word. Die teiken van die formasie indien dit sou uitspeel, is R188-40.

·         Onder R166-30 kan ons aanneem dat die momentum na onder sal voortduur.

·         Die 9 dae bewegende gemiddelde (groen lyn) het begin omdraai en slegs wanneer die 9 dae bewegende gemiddelde opwaarts deur die 26 dae bewegende gemiddelde breek, sal dit die optimisme bevestig.

·         Die MACD het opwaarts gebreek wat die moontlike optimisme vir meer momentum na bo bevestig.

·         Vir spekulante - Koop en/of oorweeg 'n lank bo lyn A (R177-30), maar gebruik R166-30 as keerverlies om kapitaal te beskerm. Die moontlike teikens na bo is: R179-94, R181-56, R182-87, R184-18, R186-04 en R188-40.

·         Vir medium tot langtermyn beleggers. Die aandeel is oorverkoop op die weeklikse grafiek en tegnies sal die eerste teken van verdere sterkte sigbaar wees bo R177-60 op 'n weeklikse vlak en onder R166-19 kan ons aanvaar dat die momentum na die onderkant voort kan duur.

Laat weet indien daar vrae is

Frans & Christelle[:]